Creating Value

Strategic Interim Management

  • Develop new strategy

  • Find appropriate (financial) measurements

  • Cost reduction

  • Increase productivity

  • Reorganisation

Creating Value levert strategisch interim management voor de voedingsmiddelenindustrie, de betonindustrie en de machinebouw. De expertise is gebouwd op werkbouwkundige, bedrijfskundige en financiële kennis en jarenlange ervaring in management en ondernemerschap. Creating Value kan bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage leveren in het vaststellen van een nieuwe strategische koers, het invoeren van financiële kengetallen, KPI’s en prestatie-indicatoren, het realiseren van kostenreducties, het verhogen van productiviteit en het doorvoeren van een reorganisatie.

Lees verder